Litterära genrer

Skönlitteratur har huvudsakligen tre primära grupper av genrer; epik, dramatik och lyrik.  Det finns även moderna litterära genrer såsom musikal och operett, dessa framställs dock endast på scen som pjäser.

Epik är även känt som prosa och i dess underkategorier finner vi novell, roman, långroman och långnovell.  Det är alltså berättande fiktiva- eller icke fiktiva berättelser.  Den allra vanligaste av dessa är idag romanen som i sin tur kombineras med äventyr, thrillers, och såklart det Sverige är känt för, kriminal- och deckarromaner.

Mycket korta noveller och romaner kallas ofta för kortprosa. Till dessa tillhör bland annat krönikor i tidningar, folk- och konstsagor.  Det är inte ovanligt att en fabel framställs som en kortprosa. En fabel har inga sanna pretentioner och syftar till att lära ut något.  Exempel på en känd fabel är barnsagorna Bambi och Tre små grisar.

Kända författare i denna genre är bland annat Sir Arthur Conan Doyle som bland annat skapat den kända Sherlock Holmes.  Doyle har genom sina böcker lyckats skapa genren deckare som vi idag karakteriserar dem. 

Dramatik har funnits ända sedan Aristoteles tid på 350-talet och var onekligen dåtidens dominerande litteraturform. Dramatiken är den genre som har lyckats forma mycket av den västerländska litteraturen.

Aristoteles delade in dramatiken i två undergenrer, nämligen Komedin och Tragedin. Komedin syftar till att få publiken eller läsaren till skratt och har ett lyckligt slut. Tragedin har med mycket få undantag ett olyckligt slut. Lite modernare författare än just Aristoteles är bland annat August Strindberg som till stor del producerat böcker inom den literäragenren dramatik.

Genren lyrik består till mesta del av verser, även kallat Epos.  Ett mycket känt exempel på ett epos är Homeros klassiker Odysséen som består av 24 olika sånger.  Odysséen räknas till den äldst bevarade europeiska litteraturen och beskriver en mans tioåriga äventyr och färd hem till ön Ithaka, där hans fru väntar ovetandes om hans överlevnad.

lyrik