Kort litteraturhistoria

Människan har ända sedan stenåldern uttryckt sig i form av sång, text, färg och form. Skrifter i grottor och instrument har inte alltför ovanliga arkeologiska fynd, men är dock alldeles för svåra att tyda. De texter som genom tiderna dock går att tyda har visat sig ha stor betydelse för den västerländska litteraturen och har skapat de olika litterära genrer vi idag har.

Antiken har genom grekestenristatn Homeros två litterära storverk Illiaden och Odysséen skapat dagens dramatik och tragedi. Kring Antiken speglade litteraturen mycket av människornas syn på livet och hjälpte även grekerna att identifiera sig som just greker.

 

Medeltiden präglades mycket av folkvandringar. Till Sverige folkvandrade samerna till norr och det mer germanska folket till södra delar av Sverige.  På så sätt har fornnordisk mytologi och många sagor om nordiska gudar kommit fram. Beroende på vilket land man tittar på har många genrer fötts genom medeltiden. Bland annat föddes riddarromanen och genom religionen kom även en typ av diktning fram.  Ett exempel på ett litterärt storverk från denna tidsepok är Divina Comedia av Dante.

Renässansens litteratur beskriver mycket natur, människan och kärlek.  Tidpunkten kan även liknas vid antikens tankesätt kring liv och konst. Tack vara boktryckarkonsten föddes även romanen vid denna tidpunkt.

Upplysningen syftade till människans eget förnuft.  Vetenskap prisades och det smittade även av sig på författarna, vilket i sin tur ledde till vetenskapsböcker och böcker som ifrågasatte Gud.

En tidsepok som tenderar att smälta samman med upplysningen är Romantiken.  Kring romantiken började människan se till sig själv och därför blev självbiografin en populär genre.  En känd författare från romantiken är Jean Jacques Rousseau, som genom boken Émile revolutionerade västerländsk syn på barnuppfostran.

quillpaper

Realismen och naturalismen är båda väldigt korta litterära epoker och påminner mycket upplysningen. Man försöker här skildra saker och ting så naturnära och vetenskapligt som möjligt.