Att skriva ett referat

Ett referat kan snabbt översättas till en slags sammanfattning av det som lästs, hörts eller setts. Skillnaden mellan ett referat och en recension är att ett referat återberättar historien efter vissa givna regler och en recension ger ett personligt intryck av vad som lästs och känts under bokens gång. Att kunna skriva ett referat är inte bara viktigt för att återge en bok utan är essentiellt för att klara av de teoretiska uppgifterna som i framtiden kommer att komma i studier.

Vilka krav finns då för en referattext?

Först och främst gäller saklighet.  Det som skrivits i boken får inte förskönas oavsett hur hemskt det känns att skriva något. Personliga åsikter och funderingar kring boken ska också lämnas utanför ett referat.

Ett referat ska hållas kort. En person som aldrig förr har läst boken ska lätt kunna få sig en uppfattning om boken genom den korta texten. Referatets längd beror därmed även på hur lång den ursprungliga texten är.

Som i mycket annat är hantering av språket i en text väldigt viktigt. Språket som ska användas i ett referat är ungefär som i tidningar, standardskriftspråk.  Skriver du ett referat får du inte kopiera av texten som finns i originaltexten utan allt måste formuleras av skribenten själv.

I ett referat måste källan alltid anges i den första meningen i texten. Det är därför viktigt att du vet hur man hanterar källor.

Förutom källhantering är citathantering och referatmarkörer viktigt att hålla koll på.  Referatmarkörerna hjälper dig med i stort sett alla regler som finns för hur man skriver ett referat.

När man ska skriva ett referat kan det vara en bra idé att skumma igenom texten, göra stödord, stryka under viktiga ord och kanske göra en tankekarta. Gör slutligen en disposition som en slags mall till texten.